Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

02.04.2020
  TERMÍN NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU BOL POSUNUTÝ DO 29.04.2020. Podľa SMERNICE o platení zápisného a členských príspevkov:  Každý člen SRZ je povinn...
02.04.2020
  Mimoriadne otváracie hodiny   Vážení rybári !!! Z dôvodu  záujmu o povolenia na rybolov, bolo rozhodnuté o obnovení predaja povolení v mimoriadnych...

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...