Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

29.04.2019
  I. obvod           01.05.2019                 -          pre členov SRZ, jazero Polcestie I. obvod     ...
12.02.2019
Týmto Vám oznamujeme, že Mestská konferencia SRZ MsO Dunajská Streda sa bude konať dňa 13.04.2019 v Gabčíkove. Termíny Výročných člesnkých schôdzi nájdete tu na...

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...