Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

08.02.2021
Oznamujeme Vám, že kancelária rybárskeho zväzu od 06.02.2021 do 15.02.2021 bude zatvorená z dôvodu povinnej KARANTENY.  Rybárske povolenia, ktoré boli objednané v januári a...
18.01.2021
 K dnu  18.01.2021 sme vybavili a odoslali poštou 900 povolení na rybolov. Nevybavené máme cca. 1200, ale každý deň pribúdajú ďalšie objednávky. V prípade nejasnosti...

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...