Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

16.09.2016
Na základe mimoriadnej manipulácie s vodnou hladinou na VD Gabčíkovo platí zákaz lovu rýb a ich privlastňovania si na základe zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskor...
17.05.2016
Za pekného jarného počasia sa 07. mája 2016 na chovnom rybníku Polcestie sa konali detské rybárske preteky. Pretekov sa zúčastnilo 30 detí v sprievode svojich rodičov, starých rodičov...

Atlas rýb

Preteky

Organizátorom tohto ročného stretnutia bol I. Obvod - Dunajská Streda v spolupráci s predsedníctvom Mestskej Organizácie, pod veden...
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ LRU-FEEDER   Platné od 1.1.2013   Úvod   Tieto súťažné pravidlá obsahuj...