Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

11.04.2017
V týchto dňoch sa pokračujú jarné práce s prípravamy májových pretekov a  nasádzaním kaprov do našich jazier ako príprava na spustenie sezóny.
11.04.2017
Milí členovia našej organizácie, jako ste sa mohli informovať na našej stránke o jarných prácach, uzávierkach, schôdzach, zaribnovaní tak teraz máme pre vás pr...

Preteky

I. Obvod – Dunajská Streda jazero Polcestie 01. mája – preteky dospelých 07. mája – detské preteky 08. mája...