Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

28.01.2020
Vážení kolegovia rybári!   Pozvánky na členské schôdze jednotlivých obvodov s dátumom a miestom konania nájdete v jednotlivých podsekciách Obvodov. Termín...
19.12.2019
 PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV V ROKU 2020 SA ZAČÍNA DŇA 03.01.2020 /piatok/ od 08:00 hod.

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...