Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

16.12.2018
Upozorňujeme, že nových členov od roku 2019 budeme prijímať , len na základe odovzdanej písomnej prihlášky. O príjme za člena, alebo zamietnutí rozhoduje výbor Mestskej Organiz...
16.12.2018
Vážení členovia SRZ, oznamujeme Vám, že predaj povolení na rybolov na rok 2019 sa začína od 04.01.2019/piatok/ od 8:00hod.

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...