Aktuality

  I. obvod           01.05.2019                 -          pre členov SRZ, jazero Polcestie I. obvod     ...
Týmto Vám oznamujeme, že Mestská konferencia SRZ MsO Dunajská Streda sa bude konať dňa 13.04.2019 v Gabčíkove. Termíny Výročných člesnkých schôdzi nájdete tu na...
Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)...
Upozorňujeme, že nových členov od roku 2019 budeme prijímať , len na základe odovzdanej písomnej prihlášky. O príjme za člena, alebo zamietnutí rozhoduje výbor Mestskej Organiz...
Vážení členovia SRZ, oznamujeme Vám, že predaj povolení na rybolov na rok 2019 sa začína od 04.01.2019/piatok/ od 8:00hod.
Vážený členovia SRZ! Po štyroch rokoch znova sa uskutočnil v dňoch 23.-24.-25. novembra 2018 v Žiline v hotely Holiday Inn Snem Slovenského rybárskeho zväzu, bolo prítomných 239 delegá...
Znenie nového zákona o rybárstve č.216/2018 Z.z nájdete v sekcii "Zákony a vyhlášky" v pdf formáte 
Podľa uznesenie výboru MsO SRZ Dunajská Streda   Výročné členské schôdze na jednotlivých obvodoch sa budú konať nasledovne:         I. Obvod  ...
 Ako loviť ryby na Slovensku Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) a vyhl...
 Predaj povolení na rybolov pre rok 2018 začína 05.01.2018 /piatok/. UPOZORŇUJEM tých rybárov, ktoré kupujú nové povolenia do 15.01.2018, aby VYPLNENÉ POVOLENIA za rok 2017...