Aktuality

  TERMÍN NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU BOL POSUNUTÝ DO 29.04.2020. Podľa SMERNICE o platení zápisného a členských príspevkov:  Každý člen SRZ je povinn...
  Mimoriadne otváracie hodiny   Vážení rybári !!! Z dôvodu  záujmu o povolenia na rybolov, bolo rozhodnuté o obnovení predaja povolení v mimoriadnych...
    VESTNÍK  Slovenského rybárskeho zväzu  Apríl  2020.   O 1 – Usmernenie Organizačným zložkám SRZ  Podľa § 2 ods. 1 Stanov SRZ...
 Vážení členovia!!! Členské príspevky je možné zaplatiť do 28. apríla 2020. Členovia, ktorí si túto povinnosť nesplnia im zaniká členstvo v SRZ MsO Dunajská Streda.
   Mimoriadne otváracie hodiny   Vážení rybári !!! Z dôvodu  záujmu o povolenia na rybolov, bolo rozhodnuté o obnovení predaja povolení v...
 UPOZORNENIE   Aktuálne v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom kancelária MsO SRZ Dunajská Streda je zatvorená do 30.3.2020...
Vážení kolegovia rybári!   Pozvánky na členské schôdze jednotlivých obvodov s dátumom a miestom konania nájdete v jednotlivých podsekciách Obvodov. Termín...
 PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV V ROKU 2020 SA ZAČÍNA DŇA 03.01.2020 /piatok/ od 08:00 hod.
  Správa od MsO SRZ Dunajská Streda:   Na základe uznesenia Rady  č. 154/2019 sme uskutočnili mimoriadnu mestskú konferenciu dňa 24.10.2019 s cieľom voľby dvoch delegátov a jedn...