Aktuality

Podľa uznesenia Rady SRZ a uznesenia výboru MsO SRZ Dunajská Streda,  MESTSKÁ KONFERENCIA je zvolná na 24.10.2019, o 17,00 hod., na Rybárskom dome v Dunajskej Strede. Na konferencií budú...
  Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2019 prijala uznesenia: Uznesenie č. 153/2019 Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. Snemu SRZ –...
 TASR Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie...
  Funkcionári rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja, Prezídium Slovenského rybárskeho zväzu a Kontrolná komisia SRZ vinia zo súčasnej situácie štatut...
 2019. március - parameter   Az újonnan elfogadott szlovákiai horgásztörvény nem kevés változást és nehezen értelmezhető kikötést von magá...
  Okrem odbornej verejnosti zálohovanie nápojových obalov víta až 86 percent obyvateľov Slovenska. Zavedenie zálohovania plastových nápojových obalov jednoznačne podporili organiz...
  2019. május 6.- parameter Izgatottan várták a gyerekek a szombatot, ekkor került sor ugyanis a gyermek horgászversenyre a dunaszerdahelyi Félúti-tónál. A gyermek horg...
  2019. április 13. parameter Április 13-án Bősön tartották meg a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet évzáró konferenciáját. A közgyűlés vezetői a...
  2019. április 29 - parameter Az elmúlt hétvégén tartotta a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet a tavaszi halasítást, amely során több mázsa halat telep...
  I. obvod           01.05.2019                 -          pre členov SRZ, jazero Polcestie I. obvod     ...