Aktuality

  Správa od MsO SRZ Dunajská Streda:   Na základe uznesenia Rady  č. 154/2019 sme uskutočnili mimoriadnu mestskú konferenciu dňa 24.10.2019 s cieľom voľby dvoch delegátov a jedn...
Dátum zarybnenia: 25. a 26.10.2019 Miesto nakládky: Boheľov Druh a množstvo násady: Kapor rybničný K3, 15000 kg   Čas nakládky: dňa 25.10.2019 /piatok/ o 14,30 hod. 4000 kg      ...
   Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva vedené pod sp. zn. 24293/2019-4.1.1 zo dňa 13. mája 2019 ministerstvo odoberá...
  Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Vzhľadom na aktuálnu tému týkajúcu sa odoberania rybárskych revírov Slovenskému rybá...
Podľa uznesenia Rady SRZ a uznesenia výboru MsO SRZ Dunajská Streda,  MESTSKÁ KONFERENCIA je zvolná na 24.10.2019, o 17,00 hod., na Rybárskom dome v Dunajskej Strede. Na konferencií budú...
  Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2019 prijala uznesenia: Uznesenie č. 153/2019 Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. Snemu SRZ –...
 TASR Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie...
  Funkcionári rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja, Prezídium Slovenského rybárskeho zväzu a Kontrolná komisia SRZ vinia zo súčasnej situácie štatut...
 2019. március - parameter   Az újonnan elfogadott szlovákiai horgásztörvény nem kevés változást és nehezen értelmezhető kikötést von magá...
  Okrem odbornej verejnosti zálohovanie nápojových obalov víta až 86 percent obyvateľov Slovenska. Zavedenie zálohovania plastových nápojových obalov jednoznačne podporili organiz...