Aktuality

Podľa uznesenie výboru MsO SRZ Dunajská Streda   Výročné členské schôdze na jednotlivých obvodoch sa budú konať nasledovne:         I. Obvod  ...
 Ako loviť ryby na Slovensku Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) a vyhl...
 Predaj povolení na rybolov pre rok 2018 začína 05.01.2018 /piatok/. UPOZORŇUJEM tých rybárov, ktoré kupujú nové povolenia do 15.01.2018, aby VYPLNENÉ POVOLENIA za rok 2017...
 Otvorte link: http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripom...  Hlavným cieľom je zachovať doterajšie postavenie Slovenského rybárskeho zväzu v otázke výkonu...
Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ, dňa 31. októbra 2017 vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie...
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   v poslednej dobe sa na rôznych webových stránkach a diskusných fórach objavujú r...
V mesiaci október sme zarybňovali naše revíry s násadou: Kapor rybničný K3 v množstve 100 q , ďalej kapor rybničný K2 v množstve 50 q a 18 q boli nasadené do menších rybní...
V týchto dňoch sa pokračujú jarné práce s prípravamy májových pretekov a  nasádzaním kaprov do našich jazier ako príprava na spustenie sezóny.
Milí členovia našej organizácie, jako ste sa mohli informovať na našej stránke o jarných prácach, uzávierkach, schôdzach, zaribnovaní tak teraz máme pre vás pr...
Informujeme našich členov že vtýchto dňoch sa uskutočnilo nasádzanie šťuky do našich revírov.