Aktuality

 Otvorte link: http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripom...  Hlavným cieľom je zachovať doterajšie postavenie Slovenského rybárskeho zväzu v otázke výkonu...
Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ, dňa 31. októbra 2017 vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie...
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   v poslednej dobe sa na rôznych webových stránkach a diskusných fórach objavujú r...
V mesiaci október sme zarybňovali naše revíry s násadou: Kapor rybničný K3 v množstve 100 q , ďalej kapor rybničný K2 v množstve 50 q a 18 q boli nasadené do menších rybní...
V týchto dňoch sa pokračujú jarné práce s prípravamy májových pretekov a  nasádzaním kaprov do našich jazier ako príprava na spustenie sezóny.
Milí členovia našej organizácie, jako ste sa mohli informovať na našej stránke o jarných prácach, uzávierkach, schôdzach, zaribnovaní tak teraz máme pre vás pr...
Informujeme našich členov že vtýchto dňoch sa uskutočnilo nasádzanie šťuky do našich revírov.
Vedúci rybárskej stráže SRZ Žilina dňa  18. 03. 2017  o 9°° -hod vykonala preškolenie vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ v rybárskom dome MsO SRZ Dunajská Streda. Pr...
Naša organizácia ako aj minulé roky nasadzuje svoje tímy v športovom rybolove v Slovenských - štátných - pretekoch pod vedením p. Alexandra Tomanovicsa dlhodobým pretek...
Dňa 8.apríla 2017 sa bude konať Mestská Konferencia MsO SRZ Dunajská Streda v Gabčíkove v reštauracii Marica.       Program z VČK MsO-SRZ Dunajská Streda Konanej dňa 8. apr...