Aktuality

k2 Štrk. Polcestie - 1950 kg
l. Obvod - Dunajská Streda: 4. februára o 9°°-hod Radnica Dun. Streda ll.Obvod - Gabčíkovo         : 4. marca    o 9°°-hod Kultúrny Dom Gabčíkovo lll....
Na základe mimoriadnej manipulácie s vodnou hladinou na VD Gabčíkovo platí zákaz lovu rýb a ich privlastňovania si na základe zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskor...
Dňa 23.04.2016 sa uskutočnila Mestská Konferencia MsO SRZ Dunajská Streda v Gabčíkove. Program z VČK MsO-SRZ Dunajská Streda Konanej dňa 23.04.2016 v Gabčíkove     1.)  ...
Dňa 12.04.2016 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry s násadou Šťuky severnej Šr v množstve 40.000 ks.
Dňa 4. a 5. 04.2016 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry s násadou Pleskáča vysokého PV 2500 kg. Zarybnené boli I. a IV. obvod, ostatné obvody budú zarybnené na jeseň 2016.
Dňa 01.04.2016 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry s násadou kapra raybničného K3 v množstve 10.000 kg.
Dňa 31.03.2016 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry s násadou kapra rybničného K2 v množstve 2000 kg a bol nasadený Uhor Monté v množstve 1 kg.
Výročné členské schôdze sa budú konať na jednotlivých obvodoch nasledovne: I.Obvod - Dunajská Streda            06.02.2016  ...