Delegáti na XIII. Snem SRZ - mimoriadny

Delegáti na XIII. Snem SRZ - mimoriadny

 

Správa od MsO SRZ Dunajská Streda:

 

Na základe uznesenia Rady  č. 154/2019 sme uskutočnili mimoriadnu mestskú konferenciu dňa 24.10.2019 s cieľom voľby dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII. Snem SRZ- mimoriadny.

Mestská konferencia Mestskej organizácie SRZ Dunajská Streda volila dvoch delegátov:

  1. Tomanovics Attila
  2. Seemann Emanuel

A jedného náhradníka:

  1. Dobre Jaromír

Späť