Jesenné zarybnenie revírov

Jesenné zarybnenie revírov

Dátum zarybnenia: 25. a 26.10.2019

Miesto nakládky: Boheľov

Druh a množstvo násady: Kapor rybničný K3, 15000 kg

 

Čas nakládky: dňa 25.10.2019 /piatok/ o 14,30 hod. 4000 kg

                        dňa 26.10.2019 /sobota/ o 7,00 hod. 11000 kg

Dopravu zabezpečí dodávateľ. Za množstvo naloženej násady pri nakládke bude zodpovedný rybársky hospodár a splnomocnený člen-členovia obvodu kam násady smerujú. Pri nakládka budú prítomný aj členovia výboru a kontrolnej komisie. Pri vysádzaní rýb budú pomáhať členovia organizácie.

 

Na revírovh bude všeobecný zákaz lovu rýb, lov bude povolený od 09.11.2019/sobota/

 

Oznam bude na dodatkových tabuliach o všeobecnom zákaze lovu po vysadených rýb na príslušnom rybárskom revíry.

 

V mesiaci november budeme pokračovať zarybňovanie, o termíne zarybňovania budeme dodatočne informovať členov.

Späť