Obvod III. - Jahodná

  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu   III.           Obvod – Jahodná   ktoré sa uskutoční v...
Dňa 30.1.2016 sa uskutočnila brigáda na revíru 2-4090-1-1 Štrkovisko Trhová Hradská.
Vedenie MO SRZ Dunajská Streda III. obvod Jahodná Vás srdečne pozýva na rybárske preteky ktoré sa budú konať 10.5.2014 na štrkovisku Jahodná. A járási horgá...
Vedenie III. obvodu oznamuje svojim členom že dňa 29.3.2014 a 26.4.2014 sa konajú brigády na jazere Štrkovisko Trhová Hradská. V prípade nepriaznivého počasia termíny môžu byť zmenen...
Vedenie III. obvodu oznamuje svojim členom že dňa 23.3.2014 sa koná brigáda na jazere Štrkovisko Jahodná. V prípade nepriaznivého počasia termín môže byť zmenený.
Na výročnej členskej schôdze III.obvodu Jahodná MsO SRZ Dunajská Streda dňa 1.3.2014 konaného v kultúrnom dome Jahodná sa zúčastnilo 115 členov našho obvodu a 5 pozvaných host...