Obvod III. - Jahodná

Týmto Vám oznamujeme, že členská schôdza sa bude konať dňa 23.02.2019 v Jahodnej v kultúrnom dome o 14,00 hod.   Program:     1.  Otvorenie 2.  Odsúhlasenie programu VČS...
  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu   III.           Obvod – Jahodná   ktoré sa uskutoční v...
Dňa 30.1.2016 sa uskutočnila brigáda na revíru 2-4090-1-1 Štrkovisko Trhová Hradská.
Vedenie MO SRZ Dunajská Streda III. obvod Jahodná Vás srdečne pozýva na rybárske preteky ktoré sa budú konať 10.5.2014 na štrkovisku Jahodná. A járási horgá...
Vedenie III. obvodu oznamuje svojim členom že dňa 29.3.2014 a 26.4.2014 sa konajú brigády na jazere Štrkovisko Trhová Hradská. V prípade nepriaznivého počasia termíny môžu byť zmenen...
Vedenie III. obvodu oznamuje svojim členom že dňa 23.3.2014 sa koná brigáda na jazere Štrkovisko Jahodná. V prípade nepriaznivého počasia termín môže byť zmenený.