Obvod V. - Eliašovce

  „Výbor MsO SRZ Dunajská Streda v zmysle Stanov SRZ zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu  V . Obvodu- Eliašovce , ktorá sa uskutoční dňa 10.10.2019 o 18,00 hod. Kultú...
Týmto Vám oznamujeme, že výročná členská schôdza V. Obvodu MsO SRZ Dunajská Streda sa bude konať dňa 16.03.2019 v Eliašovciach o 17,00 hod.   Program:     1. ...
  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu   V.           Obvod –  Eliašovce   ktoré sa uskutoční...