Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve

 Otvorte link:

http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripom...

 Hlavným cieľom je zachovať doterajšie postavenie Slovenského rybárskeho zväzu v otázke výkonu práva chovať, chrániť a loviť ryby na štátnych vodách.

PRE AKCEPTÁCIU PRIPOMIENOK SRZ NA MINISTERSTVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR JE POTREBNÝ ČO NAJVÄČŠÍ POČET PODPOROVATEĽOV.

PRIPOMIENKY SRZ MÔŽETE PODPORIŤ VYPLNENÍM NIŽŠIE UVEDENÝCH ÚDAJOV, A ZÁROVEŇ ŠÍRENÍM TOHTO ODKAZU.

VŠETKY PRIPOMIENKY SRZ NÁJDETE NA STRÁNKE SLOV-LEX - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/751/pripomienky/zobraz (ktoré budú pridané v priebehu dnešného dňa).

Späť