Stránkové dni

Stránkové dni

Pondelok:

zatvorené

Utorok:

08:00 - 12:00

*Streda:

ZATVORENÉ

Štvrtok:

zatvorené

Piatok:

08:00 - 12:00

*STRÁNKOVÉ dni v STREDU SÚ len v MESIACI

JANUÁR !!! *

UPOZORNENIE!!!

Dňa 27.10.2020/utorok/ kancelária bude zatvorená z dôvodu zarybňovania revírov!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TERMÍN NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU BOL POSUNUTÝ

DO 29.04.2020.

Podľa SMERNICE o platení zápisného a členských príspevkov:

 Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený príslušnou OZ SRZ najneskôr do 31. marca / termín bol posunutý na 29.04.2020/ kalendárneho roka. To sa týka aj členov, ktorým v danom kalendárnom roku uplynie doba prerušenia členstva. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný alebo úhrada poštovou poukážkou zrealizovaná najneskôr 31. marca / 29.04.2020 / príslušného kalendárneho roka. Spôsob úhrady (hotovostný, resp. bezhotovostný) si určí príslušná OZ SRZ.

Členské príspevky môžete uhradiť aj prevodom na účet SRZ:

 

IBAN: SK06 0900 0000 0000 2187 3492

 

Ako VARIABILNÝ SYMBOL uvádzajte dátum narodenia v formáte: ddmmrrrr / napr. 01.01.1963, tak VS bude: 01011963

Po objavení finančného príspevku na účte nalepíme členskú známku do členskej legitimácie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pochopenie ďakujeme!!!

Výbor MsO SRZ Dunajská Streda


 

Súbory na stiahnutie