Stránkové dni - Karanténa do 15.02.2021

Stránkové dni - Karanténa do 15.02.2021

Pondelok:

zatvorené

Utorok:

08:00 - 12:00

*Streda:

ZATVORENÉ

Štvrtok:

zatvorené

Piatok:

08:00 - 12:00

*STRÁNKOVÉ dni v STREDU SÚ len v MESIACI

JANUÁR !!! *

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z DOVODU KARANTÉNY KANCELÁRIA MsO JE ZAVRETÁ DO  15.02.2021

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vážení člen

Predsedníctvo organizácie vzhľadom na opatrenia Vlády SR v súvislosti s COVID-19, obmedzením pohybu, zákazu vychádzania ako i iných regionálnych opatrení verejného zdravotníctva, rozhodol o postupe pri vydávaní členských známok a povolení na rybolov pre členov organizácie MsO SRZ Dunajská Streda na rok 2021 nasledovne:

1. Člen, ktorý má záujem o zaplatenie členského príspevku alebo príslušného povolenia na rybolov pre rok 2021, kontaktuje kanceláriu zväzu  e-mailom na info@srz-ds.sk, alebo formou SMS na telefonne číslo 0911 721 028 /len SMS/, do e-mailu, alebo do sms napíše:

svoje meno a priezvisko

dátum narodenia

telefónne číslo

adresu

a uvedie, že aké povolenie objedná, to znamená:

M-K /miestna/ alebo ZV-K /zväzová/   

následne svoju členskú knižku vloží do obálky a na obálku napíše svoje meno a telefónne číslo a obálku vloží do poštovej schránky pri rybárskom dome v Dunajskej Strede, alebo pošle poštou na adresu organizácie.

 

2. Spracované povolenia na rybolov pre rok 2021 sa budú záujemcom doručovať formou listovej zásielky na dobierku cez slovenskú poštu.

 

3. Platba bude pri doručení poštou uskutočnená v hotovosti. Pripomíname, že poštovné /cca. 3-4,-€/ hradí člen.

 

V prípade ukončenia opatrení v súvislosti s COVID-19 bude predaj povolení opäť umožnený priamo z kancelárie zväzu.

 

V prípade nových záujemcov o členstvo oznamujeme, že prijímania budú prebiehať až

po zrušení mimoriadnych opatrení vlády SR!!!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je možnosť platenia s PLATOBNÝMI KARTAMI!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pochopenie ďakujeme!!!

Výbor MsO SRZ Dunajská Streda