Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

27.09.2019
Podľa uznesenia Rady SRZ a uznesenia výboru MsO SRZ Dunajská Streda,  MESTSKÁ KONFERENCIA je zvolná na 24.10.2019, o 17,00 hod., na Rybárskom dome v Dunajskej Strede. Na konferencií budú...
27.09.2019
  Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2019 prijala uznesenia: Uznesenie č. 153/2019 Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. Snemu SRZ –...

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...