Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

29.10.2019
  Správa od MsO SRZ Dunajská Streda:   Na základe uznesenia Rady  č. 154/2019 sme uskutočnili mimoriadnu mestskú konferenciu dňa 24.10.2019 s cieľom voľby dvoch delegátov a jedn...
23.10.2019
Dátum zarybnenia: 25. a 26.10.2019 Miesto nakládky: Boheľov Druh a množstvo násady: Kapor rybničný K3, 15000 kg   Čas nakládky: dňa 25.10.2019 /piatok/ o 14,30 hod. 4000 kg      ...

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...