Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

19.12.2017
 Ako loviť ryby na Slovensku Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) a vyhl...
19.12.2017
 Predaj povolení na rybolov pre rok 2018 začína 05.01.2018 /piatok/. UPOZORŇUJEM tých rybárov, ktoré kupujú nové povolenia do 15.01.2018, aby VYPLNENÉ POVOLENIA za rok 2017...

Preteky

I. Obvod – Dunajská Streda jazero Polcestie 01. mája – preteky dospelých 07. mája – detské preteky 08. mája...