Vyročné členské schôdze

Výročné členské schôdze v roku 2017:

l. Obvod - Dunajská Streda: 4. februára o 9°°-hod Radnica Dun. Streda

 

ll.Obvod - Gabčíkovo         : 4. marca    o 9°°-hod Kultúrny Dom Gabčíkovo

 

lll.Obvod - Jahodná            :19.marca    o 14°°-hod Kulturny Dom Jahodná

 

lV.Obvod - Michal na ostrove:26.marca  o 14°°-hod Kultúrny Dom Michal n/o

 

V.Obvod - Nový Život - Eliášovce:25.februára o 18°°-hod Kultúrny Dom Eliášovce