Výročné členské schôdze na obvodoch a mestská Konferencia v roku 2019

Výročné členské schôdze na obvodoch a mestská Konferencia  v roku 2019

Týmto Vám oznamujeme, že Mestská konferencia SRZ MsO Dunajská Streda

sa bude konať dňa 13.04.2019 v Gabčíkove.


Termíny Výročných člesnkých schôdzi nájdete tu na web stránke v podsekciách jednotlivých obvodoch, alebo na informačných tabuľách jednotlivých obvodov , na Facebok stránkach obvodov, poprípade môžete sa informovať osobne na sekretariáte mestskej organizácie.

 

Výbor MsO SRZ Dunajská Streda

Späť