XII. Snem SRZ , ktoré sa uskutočnil v dňoch 23. - 25.11.2018 v Žiline

XII. Snem SRZ , ktoré sa uskutočnil v dňoch 23. - 25.11.2018 v Žiline

Vážený členovia SRZ!

Po štyroch rokoch znova sa uskutočnil v dňoch 23.-24.-25. novembra 2018 v Žiline v hotely Holiday Inn Snem Slovenského rybárskeho zväzu, bolo prítomných 239 delegátov z celého Slovenska. Na sneme sa uskutočnili  voľby do orgánov SRZ , z kandidátov zvolil na 4 ročné obdobie prezidenta, tajomníka, členov Rady a členov kontrolnej komisie.

Výsledky volieb:

PREZIDENT SRZ - p.Emanuel Seemann /MsO SRZ Dunajská Streda/

 

TAJOMNÍK SRZ - Ing.Luboš Javor /MsO SRZ Sereď/ 

 

Členovia RADY Za Trnavský kraj:

Ing.Igor Mišech /MO SRZ Vrbové/

Paedr. Vladimír Čerešňák /MsO SRZ Trnava/

Branislav Hesek /MO SRZ Senica/

Attila Tomanovics /MsO SRZ Dunajská Streda/

 

Kontrolná komisia pri Rade SRZ:

 

Ing. Pavol Trokan / MsO SRZ Trnava/ - predseda

Bc. Béla Zsille /MO SRZ Sládkovičovo/ - člen za Trnavský kraj

 

GRATULUJEME!!!

Späť