Zákony a vyhlášky

 S L O V E N S K Ý     R Y B Á R S K Y     Z V Ä Z MESTSKÁ ORGANIZÁCIA DUNAJSKÁ STREDA 929 01 Dunajská...
Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov (r. 2013) Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových lipňových povolení na rybolov (r. 2013)...
  MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK                                Platný od 01.01.2015...
VOLEBNÝ PORIADOK Slovenského rybárskeho zväzu Z-4 S platnosťou od 1. januára 2000 Rada SRZ v súlade s § 11, ods. 5, Stanov SRZ vydáva tento volebný poriadok s platnosťou od 1....
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Ž i l i n a DISCIPLINÁRNY PORIADOK Slovenského rybárskeho zväzu Platný od 1. januára 2008 2 O B S A H Ú V O D 3 PRVÁ ČASŤ Vš...
ORGANIZAČNÝ PORIADOK Slovenského rybárskeho zväzu Z-1/2000 Platí od 1. januára 2000 / v znení dodatku č.1 zo dňa 27.3.2004 / Rada Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len...
STANOVY SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU December 2003 Úvodné ustanovenie § 1 Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zá...