Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

08.11.2023
 Dňoch 26 až 31.10.2023.  boli zarybnené  rybárske revíry s násadou Kapor rybničný K3 12000 kg nasledovne:            2-3890-1-1  Štrkovisko...
17.07.2023
 V ramennej sústave Dunaja sa 15. júla začne simulovaná letná umelá záplava. Potrvá 18 dní. teda do 1. augusta.  Počas záplavy dôjde k mimoriadnej manipulácii...

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...