Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

24.03.2022
 Podľa uznesenia výboru MsO SRZ Dunajská Streda   Výročné členské schôdze na jednotlivých obvodoch sa budú konať nasledovne:         I. Obvod ...
22.03.2022
 DŇA 25.03.2022 /piatok/ KANCELÁRIA MsO BUDE ZATVORENÁ!!!! 

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...