2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda

2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda

 

 

Propozície 2.liga LRU-F jarné kolo

ropozície pretekov

 

 

 

Wordpress
WordpreSRZ Rada – Žilina, Odbor pre športovú činnosť

 

SRZ MsO Dunajská Streda

 

 

 

 

Propozície

 

2. liga LRU - feeder

 

 

10. - 11. 5. 2014

Dunajská Streda - Polcestie

 

 

 

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2014 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Dunajská Streda usporiada jarné kolo 2. ligy v LRU – feeder.

 

Účastníci súťaže:

 

SRZ MsO, MO

1

Bratislava V. - KOI

2

Dunajská Streda B

3

Nové Zámky B

4

Považská Bystrica B

5

Senec

6

Košice - AZ Rybár Browning

 

Termín konania:       10.5-11.5. 2014

 
Miesto konania:        Polcestie-Dunajská Streda, revír č. 2-3890-1-1

 

Organizačný štáb:

Riaditeľ pretekov:                  Dobre Jaromír

Garant SRZ Rady:                 Pavelková Miroslava

Hlavný rozhodca:                   Žiak Mário

Sektoroví rozhodcovia:          Adamka Ľuboš, Kubiš Pavol

Bodovacia komisia:                hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MO Dunajská Streda

Technický vedúci:                  zabezpečí SRZ MsO Dunajská Streda

Zdravotné zabezpečenie:       zabezpečí SRZ MsO D. Streda, prípadne 112

 

Technické pokyny:

Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a Doplnkov č. 1 a 2. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 12 l a množstvo návnad živočíšnehopôvodu na 2,5 l (z toho môže byť max. 0,5 l patentiek). Všetci pretekári musia mať pri kontrole živúnávnadu pripravenú v sade odmerných nádob vzor " Sensas ".

Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so

značkami objemu na vnútornej strane.

 

Pretekárska trať:                  VN Polcestie, stojatá voda(5 ha),hlbka 1,5-4m,dno bahnisto-štrkovité, breh trávnatý

 

Výskyt rýb:                           kapor, karas, lieň, plotica, pleskáč, amur

 

 

 

Časový program:

 

Sobota 10.5 2014 :

08.00 - 09.00  prezentácia

09.00 - 10.00  otvorenie pretekov a žrebovanie

10.00 - 10.30 presun pred pretekárske miesto

10.30 - 11.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky

kontrola množstva návnad a nástrah /v prvých 30-60 min./prípravy na preteky

11:50 - 12.00 kŕmenie

12.00 - 17.00 lovenie

17.00 – 17:30 váženie

 

Nedeľa 11.5. 2014:

06.30 - 07.00 prezentácia

07.00 - 08.00  žrebovanie

08.00 - 08.30  presun pred pretekárske miesto

08.30 - 09.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na pretek

kontrola množstva návnad a nástrah/v prvých 30-60 min./prípravy na preteky

09.50 - 10.00 kŕmenie

10.00 - 15.00 lovenie

15.00 – 15.30 váženie

16.00               vyhodnotenie jarného preteku

 

Rozpis signálov:

10.30 1.signál - pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa

11.50 2.signál - vnadenie / 10 minút do začiatku pretekov /

12.00 3.signál - začiatok pretekov

16.55 4.signál - 5 minút do konca pretekov

17.00 5.signál - koniec pretekov

 

Záverečné ustanovenia:

-          Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy, preukazy členov SRZ, a v prípade

pochybností totožnosti musí pretekár predložiť OP.

- Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť platnú súpisku potvrdenú odborom pre športovú činnosť SRZ a doklad o úhrade štartovného poplatku pre rok 2014.

- Preteká sa za každého počasia, účasť v súťaži je na vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie akonanie nesie pretekár plnú osobnú zodpovednosť. V prípade búrky bude pretek prerušený a bude sapostupovať podľa čl. 22 súťažných pravidiel LRU-feeder.

-Tréning pred pretekmi I. ligy je zakázaný z dôvodu všeobecného zákazu lovu rýb.

- Informácie o preteku: Alexander Tomanovics, 0905/584 282, szenzal@mail.t-com.sk

- Ubytovanie a občerstvenie je potrebné zabezpečiť individuálne, možnosti ubytovania:

Ponya ubytovanie, Kupeľná ul. ,17, 929 01 Dunajská Streda

Ubytovanie Fulle, Kúpeľná 695/15 929 01 Dunajská Streda

 

Priopozície kontroloval vedúci sekcie LRU – F.

2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda
2. Liga LRU - F jarné kolo dňa 10.-11. 05.2014 jazero Polcestie Dunajská Streda

Späť