Aktuality

  Vážení kolegovia rybári, vzhľadom epidemiologickú situáciu je potrebné zvážiť konanie členských schôdzí/mestských konferencií v súlade s...
 V súvislosti s prijatými opatreniami COVID-19 sa kancelária od 19.4.2021 otvára za dodržania prijatých opatrení. Ruší sa zasielanie dobierkou. Tie objednávky na rybárske...
  Vážení  členovia, na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:  ...
Oznamujeme Vám, že kancelária rybárskeho zväzu od 06.02.2021 do 15.02.2021 bude zatvorená z dôvodu povinnej KARANTENY.  Rybárske povolenia, ktoré boli objednané v januári a...
 K dnu  18.01.2021 sme vybavili a odoslali poštou 900 povolení na rybolov. Nevybavené máme cca. 1200, ale každý deň pribúdajú ďalšie objednávky. V prípade nejasnosti...
Upozorňujeme našich členov, že vzhľadom na vývoj situácie súvisiace s koronavírusom COVID-19 pristupujeme k mimoriadnemu opatreniu, ktoré je  zodpovedné a je v súlade opatreniami vl...
  Na základe uznesenia výboru MsO Dunajská Streda, v roku 2021 nebudeme kontrolovať plnenie brigádníckej činnosti, brigádu z roku 2020 každí člen bude mať uznanú aj bez pečiatky!!!
 V roku 2021 plánujeme začať predaj rybárskych povolení od 05.01.2021/utorok/ Výnimočne plánujeme predávať aj 06.01.2021 /streda - sviatok/ od 8,00 do 12,00 hod. Vzhľadom na pandemickú situ...
 Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č....