Aktuality

 Člen, ktorý má záujem o zaplatenie členského príspevku alebo o kúpurybárskeho povolenia na rok 2022, kontaktuje kanceláriu zväzu         e-mailom na...
  Vážení kolegovia rybári, vzhľadom epidemiologickú situáciu je potrebné zvážiť konanie členských schôdzí/mestských konferencií v súlade s...
 V súvislosti s prijatými opatreniami COVID-19 sa kancelária od 19.4.2021 otvára za dodržania prijatých opatrení. Ruší sa zasielanie dobierkou. Tie objednávky na rybárske...
  Vážení  členovia, na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:  ...
Oznamujeme Vám, že kancelária rybárskeho zväzu od 06.02.2021 do 15.02.2021 bude zatvorená z dôvodu povinnej KARANTENY.  Rybárske povolenia, ktoré boli objednané v januári a...
 K dnu  18.01.2021 sme vybavili a odoslali poštou 900 povolení na rybolov. Nevybavené máme cca. 1200, ale každý deň pribúdajú ďalšie objednávky. V prípade nejasnosti...
Upozorňujeme našich členov, že vzhľadom na vývoj situácie súvisiace s koronavírusom COVID-19 pristupujeme k mimoriadnemu opatreniu, ktoré je  zodpovedné a je v súlade opatreniami vl...
  Na základe uznesenia výboru MsO Dunajská Streda, v roku 2021 nebudeme kontrolovať plnenie brigádníckej činnosti, brigádu z roku 2020 každí člen bude mať uznanú aj bez pečiatky!!!