Aktuality

 UPOZORNENIE!!! Od 03.08.2020  - Do 15.08.2020 kancelaria bude zatvorená z dôvodu dovolenky !!!
  Vážení členovia SRZ, dňa 6.5.2020 začala ďalšia fáza (spojená fáza 2. a 3.) postupného uvoľňovania opatrení prijatých z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situ...
  OD 1. MÁJA 2020 kancelária je otvorená bežne utorok a piatok, od 8,00 do 12,00 hod.
Vážení členovia, vážení rybári !!! Nakoľko prežívame ťažke obdobie a pohyb obyvateľstva počas sviatkov je obmedzení, výbor MsO SRZ Dunajská Streda vo svojom uznesení...
  TERMÍN NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU BOL POSUNUTÝ DO 29.04.2020. Podľa SMERNICE o platení zápisného a členských príspevkov:  Každý člen SRZ je povinn...
  Mimoriadne otváracie hodiny   Vážení rybári !!! Z dôvodu  záujmu o povolenia na rybolov, bolo rozhodnuté o obnovení predaja povolení v mimoriadnych...
    VESTNÍK  Slovenského rybárskeho zväzu  Apríl  2020.   O 1 – Usmernenie Organizačným zložkám SRZ  Podľa § 2 ods. 1 Stanov SRZ...
 Vážení členovia!!! Členské príspevky je možné zaplatiť do 28. apríla 2020. Členovia, ktorí si túto povinnosť nesplnia im zaniká členstvo v SRZ MsO Dunajská Streda.
   Mimoriadne otváracie hodiny   Vážení rybári !!! Z dôvodu  záujmu o povolenia na rybolov, bolo rozhodnuté o obnovení predaja povolení v...