Aktuality

 UPOZORNENIE   Aktuálne v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom kancelária MsO SRZ Dunajská Streda je zatvorená do 30.3.2020...
Vážení kolegovia rybári!   Pozvánky na členské schôdze jednotlivých obvodov s dátumom a miestom konania nájdete v jednotlivých podsekciách Obvodov. Termín...
 PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV V ROKU 2020 SA ZAČÍNA DŇA 03.01.2020 /piatok/ od 08:00 hod.
  Správa od MsO SRZ Dunajská Streda:   Na základe uznesenia Rady  č. 154/2019 sme uskutočnili mimoriadnu mestskú konferenciu dňa 24.10.2019 s cieľom voľby dvoch delegátov a jedn...
Dátum zarybnenia: 25. a 26.10.2019 Miesto nakládky: Boheľov Druh a množstvo násady: Kapor rybničný K3, 15000 kg   Čas nakládky: dňa 25.10.2019 /piatok/ o 14,30 hod. 4000 kg      ...
   Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva vedené pod sp. zn. 24293/2019-4.1.1 zo dňa 13. mája 2019 ministerstvo odoberá...
  Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Vzhľadom na aktuálnu tému týkajúcu sa odoberania rybárskych revírov Slovenskému rybá...
Podľa uznesenia Rady SRZ a uznesenia výboru MsO SRZ Dunajská Streda,  MESTSKÁ KONFERENCIA je zvolná na 24.10.2019, o 17,00 hod., na Rybárskom dome v Dunajskej Strede. Na konferencií budú...
  Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2019 prijala uznesenia: Uznesenie č. 153/2019 Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. Snemu SRZ –...
 TASR Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie...