Aktuality

  Funkcionári rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja, Prezídium Slovenského rybárskeho zväzu a Kontrolná komisia SRZ vinia zo súčasnej situácie štatut...
 2019. március - parameter   Az újonnan elfogadott szlovákiai horgásztörvény nem kevés változást és nehezen értelmezhető kikötést von magá...
  Okrem odbornej verejnosti zálohovanie nápojových obalov víta až 86 percent obyvateľov Slovenska. Zavedenie zálohovania plastových nápojových obalov jednoznačne podporili organiz...
  2019. május 6.- parameter Izgatottan várták a gyerekek a szombatot, ekkor került sor ugyanis a gyermek horgászversenyre a dunaszerdahelyi Félúti-tónál. A gyermek horg...
  2019. április 13. parameter Április 13-án Bősön tartották meg a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet évzáró konferenciáját. A közgyűlés vezetői a...
  2019. április 29 - parameter Az elmúlt hétvégén tartotta a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet a tavaszi halasítást, amely során több mázsa halat telep...
  I. obvod           01.05.2019                 -          pre členov SRZ, jazero Polcestie I. obvod     ...
Týmto Vám oznamujeme, že Mestská konferencia SRZ MsO Dunajská Streda sa bude konať dňa 13.04.2019 v Gabčíkove. Termíny Výročných člesnkých schôdzi nájdete tu na...
Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)...
Upozorňujeme, že nových členov od roku 2019 budeme prijímať , len na základe odovzdanej písomnej prihlášky. O príjme za člena, alebo zamietnutí rozhoduje výbor Mestskej Organiz...