Aktuality

V týchto dňoch sa pokračujú jarné práce s prípravamy májových pretekov a  nasádzaním kaprov do našich jazier ako príprava na spustenie sezóny.
Milí členovia našej organizácie, jako ste sa mohli informovať na našej stránke o jarných prácach, uzávierkach, schôdzach, zaribnovaní tak teraz máme pre vás pr...
Informujeme našich členov že vtýchto dňoch sa uskutočnilo nasádzanie šťuky do našich revírov.
Vedúci rybárskej stráže SRZ Žilina dňa  18. 03. 2017  o 9°° -hod vykonala preškolenie vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ v rybárskom dome MsO SRZ Dunajská Streda. Pr...
Naša organizácia ako aj minulé roky nasadzuje svoje tímy v športovom rybolove v Slovenských - štátných - pretekoch pod vedením p. Alexandra Tomanovicsa dlhodobým pretek...
Dňa 8.apríla 2017 sa bude konať Mestská Konferencia MsO SRZ Dunajská Streda v Gabčíkove v reštauracii Marica.       Program z VČK MsO-SRZ Dunajská Streda Konanej dňa 8. apr...
LIEŇ Štrk. Bendó - 100 kg Malý Dunaj č.3 - 200kg Žitnoostrovské kanály č.3 -100 kg
k1 Žitnoostrovské kanály - 30 000 ks Malý Dunaj č.3 - 10 000 ks Štrk. Bendo č.1 - 9 000 ks Štrk. Bendo č.2 - 1 000 ks
U týchto obrázkov vidíte nemalé úsilie vynaložené usporiadaním zaribnovaní našich revírov. Na obrázkoch vidno dovoz a kontrolu rýb vo všetkých...
K2 Štrk. Boki - Gabčíkovo - 500 kg Štrk. Antónia - 350 kg Žitnoostrovské kanály č.3 - 400 kg