Aktuality

PLESKÁČ Štrk. Michal n/O. Kolónia - 2 325 kg Štrk. Čečinská Potôň - 400 kg Štrk. Holice - 700 kg 
PLeskáč Štrk. Jahodná - 1 900 kg Štrk. Trhová Hradská - 900 kg Štrk. Ohrady č. 1-2  - 500 kg
Pleskáč Štrk. Polcestie - 2 900 kg
Pleskáč Štrk. Vitéň - 155 kg Štrk. Bartus - 220 kg Štrk. Eliášovce - Krčma   - 250 kg
PODUSTVA Žitnoostrovské kanály č.3 - Č.rev. 2-5690-1-1 celkom 22 580 kusov
k2 Štrk. Polcestie - 1950 kg
l. Obvod - Dunajská Streda: 4. februára o 9°°-hod Radnica Dun. Streda ll.Obvod - Gabčíkovo         : 4. marca    o 9°°-hod Kultúrny Dom Gabčíkovo lll....
Na základe mimoriadnej manipulácie s vodnou hladinou na VD Gabčíkovo platí zákaz lovu rýb a ich privlastňovania si na základe zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskor...