Aktuality

Dňa 23.04.2016 sa uskutočnila Mestská Konferencia MsO SRZ Dunajská Streda v Gabčíkove. Program z VČK MsO-SRZ Dunajská Streda Konanej dňa 23.04.2016 v Gabčíkove     1.)  ...
Dňa 12.04.2016 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry s násadou Šťuky severnej Šr v množstve 40.000 ks.
Dňa 4. a 5. 04.2016 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry s násadou Pleskáča vysokého PV 2500 kg. Zarybnené boli I. a IV. obvod, ostatné obvody budú zarybnené na jeseň 2016.
Dňa 01.04.2016 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry s násadou kapra raybničného K3 v množstve 10.000 kg.
Dňa 31.03.2016 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry s násadou kapra rybničného K2 v množstve 2000 kg a bol nasadený Uhor Monté v množstve 1 kg.
Výročné členské schôdze sa budú konať na jednotlivých obvodoch nasledovne: I.Obvod - Dunajská Streda            06.02.2016  ...
MsO SRZ Dunajská Streda vykonala záchranu rýb z Lehnického kanála dňa 3.11.2015 . Pri záchrane boli odlovené ryby karase cca. 300kg a bielé ryby v množstve cca. 200kg. Záchranu viedol...
Dňa 28.10.2015 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnil svoje revíry s násadou Amura Ab2 v množstve 500 kg.
Dňa 28.10.2015 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila revíry - Žitnoostrovské kanály č.3, Odstavené rameno Trstice a jazero "Bendő" násadou kapra rybničného K2 v množstve 1000 kg.
Dňa 24.10.2015 MsO SRZ Dunajská Streda zarybnila svoje revíry násadou kapra K3 v množstve 15.000 kg .