Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede

Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede

Za pekného jarného počasia sa 07. mája 2016 na chovnom rybníku Polcestie sa konali detské rybárske preteky. Pretekov sa zúčastnilo 30 detí v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a podporovateľov, ktorí sa prišli potešiť z loveckých úspechov svojich detí. Na pretekoch po raňajkách ich privítal predseda Mestskej Organizácie SRZ p. Jaromír Dobre, ktorý vysvetlil deťom pravidlá pretekov. Deti v ich loveckom úsilí prišiel podporiť aj tajomník MsO a člen Rady Žilina p. Attila Tomanovics, ktorý im poprial veľa úlovkov. Po registrácií a losovaní, ktorý vykonali, hlavní organizátorí pretekov p. Štefan Sárkozy a Štefan Pupák sa deti rozišli na svoje miesta a začali si prikrmovať a chystať svoje lovecké náradie. Preteky sa konali od 8:00 do 12:00. Počas pretekov sa úlovky priebežne vážili a odvážené ryby sa potom pustili späť do rybníka. Počas pretekov sa na doplnenie lovom stratenej energie podávalo malé občerstvenie vo forme nápojov, sladkostí, ktoré poskytli naši sponzori. Deti mali veľkú radosť z každej ulovenej ryby, ich úsilie bolo evidentné po sčítaní všetkých úlovkov, keď spolu chytili 161 kg rýb rôznej veľkosti. Po ukončení pretekov sa deťom podávalo obed, ktorá bola chutne pripravené našimi rybármi. Po občerstvení a pobalení nasledovalo vyhodnotenie pretekov. Víťazi, ale aj všetci súťažiaci boli odmenení darčekmi a rybárskymi potrebami od našich sponzorov. Radosť z víťazstva si deti užívali spolu so svojimi rodičmi a príbuznými. Táto radosť bola umocnená aj tým, že spolu so svojimi deťmi strávili pri peknom počasí a v príjemnom prostredí jedno pekné dopoludnie. Rodičom aj touto cestou ďakujeme, že svoje deti podporujú v ich záľube a vedú ich k láske k prírode, kde budú stále nachádzať nové prekvapenia obohacujúce ich detstvo. Mladých rybárov priišiel navštíviť aj minister životného prostredia p. László Sólymos a europoslanec a bývalí minister ŽP p. Jozsef Nagy

VÝSLEDKY:

  do 13 rokov

poradie / priezvisko a meno / úlovok v gramoch

1. Csörgő Áron 36210

2. Ignaták Dorián 24800

3. Bokor Antónia 19850

4. Horváth Dániel 15225

5. Varga Dávid 13550

6. Ollé Bálint 7460

7. Hradečný Patrik 6540

8. Mizera Tamás 6270

9. Busánsky Máté 5595

10. Méhes Zombor 2390

11. Ivice Levente 375

12. Húsvét Rebeka 180

13. Pálffy Ernő 0

14. Orsolya Máté 0

15. Szerencsés László 0

16. Szerencsés Gergő 0

17. Drünfeld Diego 0

18. Merei Fábián 0

19. Merei Denisz 0

20. Sebők Dávid 0

21. Sebők Ádám 0

22. Jurkov Petr 0

23. Bertók József 0

24. Elek Alex 0

25. Elek András 0

26. Santul Adrán 0

 

Veková kategória od 13 -15 rokov

1. Horváth Dóra 13600

2. Holek Jakab 5100

3. Kovács Krisztián 2520

4. Dömötör Róbert 2265

 

Najväčšia ryba -  Horváth Dóra 4560

 

Celkový úlovok -  161,930 kg

 

 

Záverom, ale v prvom rade by sme sa chceli poďakovať našim sponzorom:

DS TV

REVI SK

HEIZER TV

O2

Rybársky Obchod SZENZAL - TOMANOVICS

LEGENDARY

RELAX PARK

Rybársky Obchod ARANY HAL

BETTI Duci Butik

BOKROS Zsuzsa

GIGI Ékszer uzlet

Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede
Detské preteky dňa 07. mája 2016 v Dunajskej Strede

Späť