Obvod I. - Dunajská Streda

  Členská schôdza sa bude konať dňa 25.02.2023, o 8,00 hod. v kultúrnom dome v Malom Blahove!     Program schôdze : 1. Otvorenie, privítanie, odsúhlasenie programu 2. ...
 I.           Obvod –  Dunajská Streda   ktoré sa uskutoční v piatok 08. apríla  2022 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v...
  I. Obvod pri Mestskej organizácii SRZ Dunajská Streda. v zmysle Stanov SRZ a uznesenia Rady SRZ č.6/2021 zvoláva členskú schôdzu spojené s brigádou, ktorá sa uskutoční dňa...
Pozvánka na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 15.februára 2020 o 09:00 hodine v Kultúrnom dome v Dunajskej Strede, časť Malé Blahovo.    ...
POZVÁNKA   „Výbor MsO SRZ Dunajská Streda v zmysle Stanov SRZ zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu  I . Obvodu- Dunajská Streda , ktorá sa uskutoční dňa 12.10.2019 o 9...
 Pozvánka na výročnú členskú schôdzu   I.           Obvod – Dunajská Streda   ktoré sa uskutoční v sobotu 10....
Brigády 31.01.2016 13.02.2016 05.03.2016 26.03.2016
 Výročná členská schôdza: 04.02.2017 Mestský úrad,Dunajská Streda od 9:00
18 Októbra 8-22 Novembra 6-20 Decembra Zraz: Polcestie 9:00
MESTSKÁ ORGANIZÁCIA SRZ DUNAJSKÁ STREDA Organizačný výbor: MsO SRZ Dunajská Streda I. obvod organizuje 4 hodinový      feedrové  rybárske preteky pre...