Obvod II. - Gabčíkovo

                                        ...
  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 07. marca 2020 o 09:00 hodine v Kultúrnom dome v Gabčíkove          ...
A helyi horgászszervezet vezetősége értesíti a tagságát, hogy 2019. december 28.-án szombaton brigádot szervez a  tavak környékén. Találkozó a...
  „Výbor MsO SRZ Dunajská Streda v zmysle Stanov SRZ zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu  II . Obvodu- Gabčíkovo , ktorá sa uskutoční dňa 12.10.2019 o 9,00 hod. pri jazere...
    A bősi református gyülekezet, Bős város önkormányzata és a bősi horgászszervezet közös szervezésében értesíti a lakosságot, hogy má...
    A bősi II. körzet horgászszervezetének vezetősége értesíti a tagságát, hogy 2019. május 4.-én szombaton verseny előtti brigádot szervez a B...
Vedenie  MsO SRZ DS II. obvodu Gabčíkovo oznamuje záujemcom, že 11.mája 2019 od 7.00 hod na jazere Böki-revír 2-3000-1-1 usporiada rybársky pretek. Záujemcovia sa môžu dopredu hlási...
MsO SRZ Dunajská Streda II.obvod Gabčíkovo zoganizuje výročnú členskú schôdzu za rok 2018  dňa 9.marca 2019 v Meskom kultúrnom stredisku v Gabčíkovo, Začiatok je o 9.00 hod. A...
A II.körzet vezetősége értesíti a tagságát, hogy 2018 december 22-én  szombaton  brigádot szervez a tavak környékén. Találkozó a Böki tón...
  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu   II.           Obvod – Gabčíkovo   ktoré sa uskutoční v...