Obvod III. - Jahodná

III. Obvod pri Mestskej organizácii SRZ Dunajská Streda. v zmysle Stanov SRZ a uznesenia Rady SRZ č.6/2021 zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.09.2021 od 17,30 hod. Miesto konania :...
  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.februára 2020 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome v Jahodnej.          ...
  „Výbor MsO SRZ Dunajská Streda v zmysle Stanov SRZ zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu  III . Obvodu- Jahodná , ktorá sa uskutoční dňa 12.10.2019 o 17,00 hod. Kultú...
Týmto Vám oznamujeme, že členská schôdza sa bude konať dňa 23.02.2019 v Jahodnej v kultúrnom dome o 14,00 hod.   Program:     1.  Otvorenie 2.  Odsúhlasenie programu VČS...
  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu   III.           Obvod – Jahodná   ktoré sa uskutoční v...
Dňa 30.1.2016 sa uskutočnila brigáda na revíru 2-4090-1-1 Štrkovisko Trhová Hradská.
Vedenie MO SRZ Dunajská Streda III. obvod Jahodná Vás srdečne pozýva na rybárske preteky ktoré sa budú konať 10.5.2014 na štrkovisku Jahodná. A járási horgá...