Obvod III. - Jahodná

Vedenie III. obvodu oznamuje svojim členom že dňa 29.3.2014 a 26.4.2014 sa konajú brigády na jazere Štrkovisko Trhová Hradská. V prípade nepriaznivého počasia termíny môžu byť zmenen...
Vedenie III. obvodu oznamuje svojim členom že dňa 23.3.2014 sa koná brigáda na jazere Štrkovisko Jahodná. V prípade nepriaznivého počasia termín môže byť zmenený.
Na výročnej členskej schôdze III.obvodu Jahodná MsO SRZ Dunajská Streda dňa 1.3.2014 konaného v kultúrnom dome Jahodná sa zúčastnilo 115 členov našho obvodu a 5 pozvaných host...