Obvod IV. - Michal na Ostrove

  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 08. marca 2020 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome v Michal na Ostrove.         Program:...
   POZVÁNKA „Výbor MsO SRZ Dunajská Streda v zmysle Stanov SRZ zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu  IV . Obvodu- Michal na Ostrove , ktorá sa uskutoční dňa 10.10.2019 o...
Týmto Vám oznamujeme, že Výročná členská schôdza IV.Obovdu  MsO SRZ Dunajská Streda sa bude konať 24.02.2019 v Michal na Ostrove v kultúrnom dome o 14,00 hod.   Program:...