Obvod V. - Eliašovce

 V. Obvod pri Mestskej organizácii SRZ Dunajská Streda. v zmysle Stanov SRZ a uznesenia Rady SRZ č.6/2021 zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 17.09.2021 od 17,00 hod. Miesto konania...
  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 08.februára 2020 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Eliašovciach      ...
  „Výbor MsO SRZ Dunajská Streda v zmysle Stanov SRZ zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu  V . Obvodu- Eliašovce , ktorá sa uskutoční dňa 10.10.2019 o 18,00 hod. Kultú...
Týmto Vám oznamujeme, že výročná členská schôdza V. Obvodu MsO SRZ Dunajská Streda sa bude konať dňa 16.03.2019 v Eliašovciach o 17,00 hod.   Program:     1. ...
  Pozvánka na výročnú členskú schôdzu   V.           Obvod –  Eliašovce   ktoré sa uskutoční...