Pozvánky na členské schôdze v roku 2020

Pozvánky na členské schôdze v roku 2020

Vážení kolegovia rybári!

 

Pozvánky na členské schôdze jednotlivých obvodov s dátumom a miestom konania nájdete v jednotlivých podsekciách Obvodov. Termín konania mestskej konferencie bude určená neskoršie, čo bude uverejnené tu v aktualitách.

 

Výbor SRZ MsO Dunajská Streda

Späť