PREDAJ RYBÁRSKYCH POVOLENÍ V ROKU 2021

PREDAJ RYBÁRSKYCH POVOLENÍ V ROKU 2021

 V roku 2021 plánujeme začať predaj rybárskych povolení od 05.01.2021/utorok/

Výnimočne plánujeme predávať aj 06.01.2021 /streda - sviatok/ od 8,00 do 12,00 hod.

Vzhľadom na pandemickú situáciu môže sa nastať situácia, že nebudeme môcť začať s predajom 05.01.2021, preto doporučujeme pozerať našu web stránku, kde budeme informovať členov o každej zmene

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je možnosť platenia s PLATOBNÝMI KARTAMI!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členské príspevky môžete uhradiť aj prevodom na účet SRZ:

IBAN: SK06 0900 0000 0000 2187 3492

Ako VARIABILNÝ SYMBOL uvádzajte dátum narodenia v formáte: ddmmrrrr / napr. 01.01.1963, tak VS bude: 01011963, a do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko.

Po objavení finančného príspevku na účte nalepíme členskú známku do členskej legitimácie.

Späť