PREDAJ RYBÁRSKYCH POVOLENÍ V ROKU 2022

PREDAJ RYBÁRSKYCH POVOLENÍ V ROKU 2022

 Člen, ktorý má záujem o zaplatenie členského príspevku alebo o kúpurybárskeho povolenia na rok 2022, kontaktuje kanceláriu zväzu

 

 

 

 

e-mailom na info@srz-ds.sk,do e-mailu napíše:

meno a priezvisko

dátum narodenia

telefónne číslo

adresa bydliska

poprípade adresu doručenia, keď je iná ako adresa bydliska

a uvedie, že aké povolenie objedná, to znamená:

M-K /miestna/ alebo ZV-K /zväzová/   

následne svoju členskú knižku vloží do obálky / keď žiadate viac povolení zaslať na jednu adresu v jednej obálke, tak aj požiadavky dajte do jednej obálky/a na obálku napíše svoje meno a telefónne číslo a obálku

  • vloží do poštovej schránky pri rybárskom dome v Dunajskej Strede, alebo
  • pošle poštou na adresu organizácie.

/929 01 Dunajská Streda, Gabčíkovská 673/5, ps.12/

 

2. Spracované rybárske povolenia na rok 2022 budeme záujemcom doručovať formou listovej zásielky na dobierku cez slovenskú poštu. 

3. Platba bude pri doručení poštou uskutočnená v hotovosti pri prevzatí. Pripomíname, že poštovné /cca. 3-4,-€/ hradí člen.

 

Nezabudnite na povinnosť odovzdať rybárske povolenie z roku 2021 a to do 15.01.2022, tí členovia, ktorí svoje požiadavky nám doručia do toho dátumu, tak do obálky dajú aj rybárske povolenia na odovzdanie!!!

Späť