PRETEKY v ROKU 2017

PRETEKY v ROKU 2017

I. Obvod – Dunajská Streda jazero Polcestie

01. mája – preteky dospelých

07. mája – detské preteky

08. mája – feedrové preteky 

II. Obvod – Gabčíkovo jazero Boki

06. mája – preteky dospelých 

III. Obvod – Michal na Ostrove jazero Michal n/O-Kolónia

13. mája – preteky dospelých

Späť