PRETEKY V ROKU 2018

PRETEKY V ROKU 2018

 

I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie"

01. mája – preteky dospelých

05. mája – detské preteky

08. mája – feedrové preteky "duo masters" 

III. Obvod – Jahodná

13. mája – preteky dospelých 

V. Obvod – Eliašovce - Jazero "Bartus"

06. mája – preteky dospelých

Späť