Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015

Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015

Organizátorom tohto ročného stretnutia bol I. Obvod - Dunajská Streda v spolupráci s predsedníctvom Mestskej Organizácie, pod vedením p. Jozefa Gyurkovitsa. Preteky vedenia sú tradične usporiadané každý rok.

Putovný pohár získal tento rok tím I. Obvodu Dunajská Streda.

Na druhom mieste skončilo družstvo Vedenia- Predsedníctva.

A tretie miesto získalo družstvo IV. Obvodu - Michal na Ostrove

Najlepším jedincom sa stal p. Bugár Szilveszter z I. Obvodu, ktorý za 4 hodiny bol schopný loviť skoro 60 kg rýb.

 

Za úspešný priebeh súťaže výbor MsO Dunajská Streda ďakuje v prvom rade I. Obvodu. Ďakujeme rozhodcom z radov RS, ktorí počas súťaže obetavo kontrolovali úľovky a starali sa o zdarný priebeh podujatia. Poďakovanie tiež patrí všetkým sponzorom vďaka ktorým sme mohli naším úspešným pretekárom odovzdávať na koniec aj cenné výhry. A vďaka aj tým, ktorí svoje výhry nakoniec podarovali na detské preteky.

Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015
Preteky vedenia na jazere "Polcestie" v Dunajskej Strede dňa 31.10. 2015

Späť