Úvod

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Aktuality

28.02.2024
Oznámenie o simulovanej jarnej záplave v rybárskom revíry 2-0560-1-1  Dunaj č.3 - OR horná inundácia           Termín začatia 02.03.2024  trvanie 25 dn...
07.02.2024
 Výbor schvaľuje plán pretekov na rok 2024, preteky v roku 2024 budú prebiehať  nasledovne :           I. obvod           ...

Preteky

  I. Obvod – Dunajská Streda jazero "Polcestie" 01. mája – preteky dospelých 05. mája – detské preteky...