Výbor MsO SRZ Dunajská Streda

 • PREDSEDA:  DOBRE JAROMÍR          

 • TAJOMNÍK:  TOMANOVICS ATTILA - člen RADY SRZ Žilina, člen investično-majetkovej komisie pri RADE Žilina.

 • Podpredseda:             Nagy Ladislav, Mgr.

 • Hlavný hospodár a vedúci RS:       Tuman Ladislav

 • Člen:                          Bernadeta Gányovicsová

 • Člen:                          Tuka František

 • Predseda I. obvodu:    Gyurkovits Jozef

 • Predseda II. obvodu:   Fekete Alexander, Mgr.

 • Predseda III. obvodu:  Seszták Štefan

 • Predseda IV. obvodu:  Mészáros Ladislav

 • Predseda V. obvodu:   Farkas František

 •  

od 25.11.2018 člen Mestskej Organizácie SRZ Dunajská Streda je Prezidentom Slovenského rybárskeho zväzu!

EMANUEL SEEMANN - PREZIDENT SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVAZU

 

KONTROLNÁ KOMISIA:

Predseda: Boros František, Ing.

Členovia: Janák Július, Hamar Peter, Horsy Zoltán

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Predseda: JUDr. Angyal Ladislav

Členovia: Ing. Haár Jozef, Fodor Attila, Takács Tibor

 

Čestný člen SRZ u nás:

1.Nagy Dezider

2.Emanuel Seemann