Výročné členské schôdze v roku 2018

Výročné členské schôdze v roku 2018
Výročné členské schôdze v roku 2018:

l. Obvod - Dunajská Streda: 10. februára o 9°°-hod Radnica Dun. Streda

 

ll.Obvod - Gabčíkovo         : 3. marca    o 9°°-hod Kultúrny Dom Gabčíkovo

 

lll.Obvod - Jahodná            :10.marca    o 14°°-hod Kulturny Dom Jahodná

 

lV.Obvod - Michal na ostrove:  25.februára  o 14°°-hod Kultúrny Dom Michal n/o

 

V.Obvod - Nový Život - Eliášovce:  3.marca o 17°°-hod Kultúrny Dom Eliášovce