Jarné zarybňovanie dňa 17.04.2023

Jarné zarybňovanie dňa 17.04.2023

Dňa 17.04.2023 /pondelok/ boli zarybnené  rybárske revíry s násadou Kapor rybničný K3 6000 kg nasledovne:

 

 

 

 

 

 2-3890-1-1  Štrkovisko Polcestie            1400 kg

 2-3390-1-1  Štrkovisko Jahodná  č.4      1200 kg

 2-3360-1-1  Štrkovisko Jahodná  č.1          50 kg

 2-3370-1-1  Štrkovisko Jahodná  č.2          50 kg

 2-3380-1-1  Štrkovisko Jahodná  č.3          50 kg

 2-3000-1-1  Štrkovisko Böki                    1250 kg

 2-3680-1-1  Štrkovisko Michal na Ostr.   2000 kg

 

Na uvedených rybárskych revíroch platí všeobecný zákaz rybolovu do 08.05.2023 .

Lov rýb povolený od 09.05.2023.

Späť